VÝVOJ

V roce 2007 zakládají čtyři čeští geologové firmu Geomet. Bývalé ložisko Cínovec pak vytipovali jako lokalitu, která by mohla poskytovat tzv. kritické suroviny pro český a evropský průmysl budoucnosti: cín, wolfram a zejména lithium. Geomet požádal o povolení k provádění průzkumných prací a po jeho obdržení provádí na Cínovci od roku 2010 geologický průzkum.

A jak to všechno začalo?

Mgr. Jaroslav Borka poslanec PSP ČR 2013 -2017   

Jaroslav Borka
Jaroslav Borka

První články o tom, že máme na Cínovci a v okolí Horního Slavkova zásoby tohoto strategického prvku začaly vycházet v ekonomických rubrikách už počátkem března loňského roku. První zprávu s názvem  "Australané objevili na Cínovci další ložiska lithia. Těžba je otázkou času", jsem zaznamenal 4. 3. 2016 v Hospodářských novinách. V říjnu loňského roku jsem se od Jiřího Vítka ze strany Patrioti ČR dozvěděl, že naše lithium po vytěžení už nemusí být naše. Jako poslanec za Karlovarský kraj, kterého by se těžba bezprostředně týkala, jsem začal celou věc prověřovat. Neustále jsem přitom narážel na jakési informační embargo, jak ze strany vládních úředníků, tak ze strany premiéra. Navíc jsem zjistil, že část pozemků, kde se lithium nachází, byla prodána za směšnou částku soukromé společnosti. Konkrétně odkaliště na Cínovci státní firma Diamo prodala za 866 tisíc korun Cínovecké deponii. 


Interpelace


Premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu  Jiří Havlíček
Premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček

Z uvedených důvodů jsem 19. 1. 2017 podal první interpelaci, v níž jsem se dotazoval přímo tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, kdo bude strategický prvek těžit a kde a jak se bude zpracovávat. Šlo mi o to, aby se lithium zpracovávalo na našem území a z jeho přidané hodnoty profitovali především naši občané a ne pouze zahraniční investoři.

Video na Youtube

Stenoprotokol

29.6. 2017 žádala Olga Havlová (Úsvit, SPD) o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek, ideálně v rámci blížících se voleb a okamžité zatavení jakékoliv aktivity spojené s přechodem vlastnictví uvedených ložisek do rukou soukromých investorů.

Stenoprotokol

28.2. 2017 jsem požádal o informaci o stavu evidovaných zásob lithia výhradního ložiska a jeho změny v dobývacím prostoru Cínovec I. Rovněž jsem chtěl vědět, zda jsou zásoby výhradního ložiska lithia v dobývacím prostoru Cínovec I. evidovány jako bilanční či nebilanční.

Žádost

Odpověď


30.3. 2017 jsem dal podnět nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi k ochraně závažného veřejného zájmu. Podle jeho vyjádření ale k žádnému nezákonnému jednání nedošlo a vše je naprosto v pořádku.

Podnět státnímu zástupci

Odpověď

Nedostatečné a nejasné odpovědi premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) mne přiměly podat další interpelaci 7.9. 2017 .

Stenoprotokol

Odpověď Bohuslava Sobotky


Necelý měsíc poté, 2. 10. 2017, podepsal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) Memorandum o porozumění se společností European Metals Holdings Ltd., které odkazuje na Smlouvu o ochraně investic s Austrálií podepsanou v roce 1993.

Důsledkem tohoto roku byla 16. 10. 2017, týden před volbami, svoláná mimořádná schůze poslanecké sněmovny, která vyzvala vládu, aby zneplatnila sporné Memorandum


Usnesení