ČR, těžba a zpracování lithia

Od roku 1957 do roku 1968 se vyráběl technický uhličitan lithný z domácích surovin v Kaznějově na Plzeňsku, většinou pro sklářský průmysl. V roce 1968 byla výroba z domácí suroviny zastavena - výroba byla nerentabilní. Závod ale i poté vyráběl lithné soli ze suroviny dovezené ze SSSR, ruda byla levnější a kvalitnější.

Zdroj: Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 -1990, kol. autorů

Vědecký tým z Vysoké školy chemicko-technologické pod vedením Vlastimila Brožka prováděl v letech 2003 - 2005 na Cínovci výzkum zpracování lithia z odkališť. Dvouletý projekt finančně podpořil i stát - ministerstvo průmyslu a obchodu dalo na výzkum téměř tři a půl milionu korun. Vědci vymysleli unikátní postup, jak lithium získat z odkališť a dále zpracovat. Do praxe ale stát neuvedl nic a odkaliště jako naprosto nepochopitelně prodal Cínovecké deponii za 866 tisíc korun.

Podívejte se na reportáž České televize

Studie Vlastimila Brožka z VŠCHT

ČR v posledních 25 letech rezignovala na aktivní surovinovou politiku, zaměřila se na likvidaci následků po těžbě, kterou uskutečňuje zejména prostřednictvím s. p. Diamo. Podle platné novely Horního zákona 89/2016 Sb. má předností právo těžby, ten kdo prováděl průzkum.