Kdo by neznal "předvolební kauzu lithium". Zaručené zprávy různého charakteru, se na nás valily ze všech myslitelných médií.  Bylo jen velmi obtížné sledovat a následně se orientovat v obtížné problematice těžby a zpracování tohoto strategického prvku , jehož využtí je klíčové především  pro výrobu baterií.

 V současné době patří lithiové baterie  k velmi perspektivním prostředkům pro dlouhodobější uchování elektrické energie a jejich využití v elektronice stále silně roste. Organické soli lithia se používají ve farmaceutickém průmyslu jako součásti uklidňujících léků tlumících afekt. Lithium je přísadou pro výrobu speciálních skel a keramik, především pro účely jaderné energetiky, ale i pro konstrukci hvězdářských teleskopů.

Na našich stránkách najdete ucelený přehled vývoje celé kauzy, dokumenty, interpelace i odkazy na odborné studie.


Zásoby lithia na Cínovci

Podle studie Karla Breitera z Geologického ústavu Akademie věd ČR Krušné hory ukrývají na německé straně 126 tisíc tun lithia. Na české straně ložiska se nachází  dalších 140 tisíc tun. Možnostmi hlubinné těžby se v Německu zabývá místní firma SolarWorld s kanadskou Bacanora Minerals. Obě společnosti vytvořily společný podnik Deutsche Lithium. Dělají se tam průzkumné práce a s ohledem na vstřícný postoj státu Sasko by se mělo těžit do dvou let.

Další zásoby lithia se nacházejí nedaleko Horního Slavkova v Karlovarském kraji. Geologický průzkum v této lokalitě vyčíslil zásoby na 5400 tun čistého lithia.


Lithné slídy se do odkaliště dostaly naplavením odpadu z těžby cínu, wolframu a mědi, která skončila v roce 1991. Celkem by těžba měla trvat 13,5 roku.

Těžit chce firma Sanaka Industry, a.s.,  kterou ovládá investiční skupina RSJ miliardáře Karla Janečka. Ročně chce odtěžit a v úpravně přímo u odkaliště zpracovat 360 tisíc tun suroviny. Z nich získá necelých 65 tisíc tun lithného koncentrátu, který slouží k výrobě uhličitanu lithného.

K  dobývání lithia v okolí Horního Slavkova probíhá posuzování vlivů na životní prostředí tzv. EIA. Zatím ale není vyřešen problém s dopravou  Kvůli ochraně životního prostředí je jediná možná varianta přeprava rudy po železnici.

Společnost Cínovecká deponie, kterou  rovněž ovládá investiční skupina RSJ, dostala od báňského úřadu poslední povolení k těžbě lithia z odkaliště v krušnohorském Cínovci. Separace lithných slíd by mohla začít za dva až tři roky. Těžba bude trvat přibližně 6 až 7 let.


Na odkališti v Cínovci smí deponie zužitkovat 680.000 tun suroviny. V ní by se podle průzkumů mělo nacházet množství slídy, ze kterého lze následně získat přibližně 11.130 tun uhličitanu lithného, tedy po finální úpravě 2100 tun elementárního kovového lithia.


Hlubinná těžba

Průzkum těžby na Cínovci provádí od roku 2010 firma Geomet, s.r.o. - dceřiná společnost australské European Metal Holding 

Podle předběžné studie proveditelnosti je v plánu během prvních 21 let vytěžit celkem 35 milionů tun rudy, z níž se zpracuje 250 000 tun uhličitanu lithného. Při konzervativním odhadu průměrné ceny lithia 10 000 amerických dolarů, započítání všech nákladů, inflace, zaplacených daní a výnosu z prodeje vedlejších produktů cínu a wolframu dojdeme k čisté současné hodnotě 540 milionů dolarů, tedy něco okolo 12 miliard korun za celých 21 let. Vnitřní výnos by v takovém případě byl 21 %.

Kolik by dostal stát?

Za 21 let plánuje EMH vytěžit 37,8 milionu tun rudy, ze které se vyrobí 440 tisíc tun karbonátu. Stát dostane úhradu z vydobytého nerostu a z dobývacího prostoru. V karbonátu je zhruba 18 procent čistého lithia, v přepočtu se tedy vytěží 3 780 tun čistého lithia. Při poplatku 10 692 korun za tunu lithia by dostal stát 42 milionů korun ročně. To je při současných cenách lithia na trhu zhruba devět procent toho, co z lithia získá těžební firma.

Podle ekologické organizace Greenpeace stát získá kvůli nízkým těžebním poplatkům získá jen 0,66 procenta tržní ceny lithia.  Je to kvůli vládnímu nařízení z roku 2016, podle kterého se úhrada stanovuje z čistého kovu, nikoliv ze sloučeniny uhličitanu lithného, jež se běžně obchoduje na světových trzích.

Cínovecká deponie, a. s.

Společnost, kterou ovládá investiční skupina RSJ miliardáře a filantropa Karla Janečka. Od báňského úřadu získala poslední povolení k těžbě lithia z odkaliště v krušnohorském Cínovci.

Sanaka Industry, a.s.
Tuto společnost  rovněž ovládá miliardář Karel Janeček. Lithium chce těžit z odkaliště u Horního Slavkava.

Kdo je kdo

Geomet s. r. o. 
Česká firma Geomet patřící do australského holdingu European Metals provádí průzkum těžby lithia pod Cínovcem a v následujících letech zde plánuje uskutečnit jeho těžbu. Pod Cínovcem v Krušných horách se nachází 3-5 % světových zásob lithia a Česká republika je tak jedním z nejvýznamnějších ložisek/nalezišť tohoto významného kovu v Evropě.

European Metals Holding (EMH)
Australská společnost, která přes český Geomet ovládá oprávnění pro průzkum lithiových ložisek na Cínovci a podle platného Horního zákona má přednostní právo k těžbě.